icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp
##0##
Wilt u een PGB (her)indicatie aanvragen voor uw zieke kind?
Neem contact met ons op!
icon-arrow

Heeft u, of wilt u een PGB (her)indicatie aanvragen voor uw zieke kind?

Heeft u, of wilt u een PGB (her)indicatie aanvragen voor uw zieke kind? Dan bent u bij Bijzonder Zorgenkind aan het juiste adres. Wij hebben overeenkomsten met alle zorgverzekeraars in Nederland en zijn lid van de Branche organisatie Integrale Kindzorg (BinkZ). 

 

Als kinderverpleegkundigen hebben wij een erkende vervolgopleiding gevolgd waardoor wij beschikken over kennis en expertise ten aanzien van gezonde en zieke kinderen tussen de 0 en 18 jaar.

De (her)indicatie wordt gesteld door een BIG-geregistreerde HBO kinderverpleegkundige met ruime ziekenhuis ervaring, aangevuld met een training voor het stellen van indicaties. 

Wij inventariseren de zorgvraag en de hulpbehoefte van het kind en het gezin, door middel van een huisbezoek. U kunt van ons verwachten dat wij objectief en onbevooroordeeld met u in gesprek gaan.

 

Wie zijn wij

Bijzonder Zorgenkind is een specialistische kinderthuiszorgorganisatie die zorg biedt aan kinderen van 0-18 jaar in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland.

 

uploads/bg-hart.png

Onze werkwijze

Door middel van het contactformulier kunt u in contact met ons komen. Ons streven is om binnen vier werkdagen contact met u op te nemen. Hierbij zullen er vragen gesteld worden over uw kind, zodat de kinderverpleegkundige direct de afweging kan maken of uw kind onder de Zorgverzekeringswet (ZVW), Jeugdwet (gemeente) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ Zorgkantoor) valt.

Indien het duidelijk is dat uw kind onder de ZVW valt, zal er een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek zal de indicerend kinderverpleegkundige, in de aanwezigheid van uw kind, samen met u het indicatiegesprek voeren. De kinderverpleegkundige inventariseert de totale zorg vanuit de vier kinderleefdomeinen van het MKS (Medische Kindzorg Systeem).

Hierna zal de kinderverpleegkundige de (her)indicatie uitwerken en naar u retour sturen, waarna u hem kunt opsturen naar uw zorgverzekeraar.

Doel

Wij zijn van mening dat ieder kind recht heeft op kind- en gezinsgerichte zorg, waarbij aandacht is voor medische zorg, veiligheid, ontwikkeling en sociale omgeving. Ouders mogen, om de regie in eigen handen te houden, aanspraak doen op een PGB. Om de gewenste kwaliteit te waarborgen wordt de PGB geschreven door een HBO kinderverpleegkundige, die een aanvullende cursus heeft gevolgd om te mogen indiceren. 

Het is voor kind en ouder belangrijk dat zij leren omgaan met hun ziekte, aandoening of beperking en deze integreren in hun leven, met als uitgangspunt: eigen regie. De kinderverpleegkundige schrijft een zorgplan die doelen en bijpassende interventies bevatten die kind en ouders in staat stellen om in kleine stappen steeds meer verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de uitvoering van zorg. De context van kind en ouders, de balans tussen draagkracht en draaglast en de sociaal en economische maatschappelijke participatie van ouders spelen een rol of de inventarisatie van de zorgvraag leidt tot een indicatie van de verzekerde zorg.

Algemene voorwaarden Mantelzorgbeleid Klachtenreglement Privacy Cookies
Bereikbaarheid kantoor
Maandag t/m vrijdag: 8:30 - 16:30 uur
T 085 - 48 95 524
E info@bijzonderzorgenkind.nl
Post- en bezoekadres kantoor
Zuidkade 88 3
9203 CP Drachten
DNV GL
Of stuur ons een bericht.